ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%

Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.3863 (ΦΕΚ µε αριθµ.115/τ.Α΄/15-7-2010) που αφορά στην Ανακατανοµή των εισφορών µεταξύ Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.,ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας» προβλέπονται τα εξής:

«Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόµενων εισφορών κλάδων και λογαριασµών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας − Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Το ύψος του ποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόµενων εισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και 30% για τα επόµενα έτη και για κάθε Οργανισµό. Τα ποσά των συνεισπραττόµενων αποδίδονται από το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισµούς µειωµένα κατά τα ανωτέρω ποσοστά.»

Ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2016, διαµορφώνεται ως εξής:

  • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2017, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2017.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2016, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2017.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2016, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2017. 
  • Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης,γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ.
  • Η OXFORD GJT® μπορεί να αναλάβει την όλη διαδικασία ένταξης της επιδότησης στον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%
  • Η ηλεκτρονική υποβολή υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
  • Η OXFORD GJT® εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εταιριών που συνεργάζεται.


Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης:


Τα χρήματα που κάθε εταιρεία δικαιούται,εφόσον έχει προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, υπολογίζονται με βάση τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για όλο το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του ΛΑΕΚ γίνεται ως εξής :

Ο εργοδότης προϋπολογίζει τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων για τους οποίους η επιχείρηση πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον έτος (14 μισθοί). Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το 0,45%.

Παράδειγμα : Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 10 εργαζόμενους,καθένας από τους οποίους έχει μεικτές αποδοχές 1.000Ευρω. Το ποσό που προκύπτει είναι αυτό που δικαιούται η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ (στις αρχές του επόμενου οικονομικού έτους), εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει εκμεταλλευτεί όλο το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να μεταφέρει το υπόλοιπο στο τρέχον έτος.


Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδότησης του κάθε σεμιναρίου:


Για κάθε σεμινάριο το ΛΑΕΚ δίνει έως και 33€ ανά άτομο ανά ώρα για ατομικό ή ομαδικό έως 3 άτομα. Το κόστος μειώνετε όσο αυξάνονται άτομα στα ομαδικά μαθήματα.

Παράδειγμα : Υποθέτουμε ότι μια εταιρεία έχει 50 εργαζόμενους και 3 από αυτούς θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 διδακτικών ωρών.

Για κάθε συμμετέχοντα το ΛΑΕΚ θα επιστρέψει στην επιχείρηση : 33€ x 8 ώρες = 264,00€. Συνολικά η επιχείρηση θα λάβει : 264,00€ ανά συμμετέχοντα x 3 συμμετέχοντες = 792,00€

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα:
Email:
Σχόλια:
NEWSLETTER
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας