ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 

Όλοι οι συνεργάτες – καθηγητές του Οργανισμού Σπουδών Ξένων Γλωσσών “OXFORD G.J.T.®” έχουν την επάρκεια και την άδεια της διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας και οι εισηγητές τον κωδικό εισηγητών απο το ΛΑΕΚ το λεγόμενο ΠΑΠ.


Οι καθηγητές - συνεργάτες μας κατέχουν:

  • Πτυχίο Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Φιλολογίας με σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

  • Diploma Bachelor’s, Master, Doctorate και τα αντίστοιχα στις άλλες γλώσσες με σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

  • Ξένη υπηκοότητα ή και εθνικότητα, είναι πτυχιούχοι σχολών της χώρας τους και έχουν την άδεια διδασκαλίας ως καθηγητές. 


Όλα τα πτυχία και τα διπλώματα που προέρχονται από σπουδές στο εξωτερικό είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ ) φωτοαντίγραφα των οποίων απαιτεί και έχει ο Οργανισμός μας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα:
Email:
Σχόλια:
NEWSLETTER
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας