Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ρωσικών, Βουλγαρικών, ,Αραβικών και Ελληνικών για ξένους
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υλοποιούμε προγράμματα ωρών εκμάθησης της Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ισπανικά – Ιταλικά - Ρώσικα -Βουλγάρικα –Αραβικά & Ελληνικά για ξένους σε εταιρείες και σε ιδιώτες...
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2018 << OXFORD® G.J.T. >> : Aντιλαμβανόμενο πλήρως την οικονομική κρίση καθώς και τον παλμό της αγοράς, κάνει για εσάς προσιτές εκπαιδευτικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Τα μαθήματα γίνονται και μέσω SKYPE