Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρεία μας προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ρωσικών, Βουλγαρικών, ,Αραβικών και Ελληνικών για ξένους
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υλοποιούμε προγράμματα ωρών εκμάθησης της Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ισπανικά – Ιταλικά - Ρώσικα -Βουλγάρικα –Αραβικά & Ελληνικά για ξένους σε εταιρείες και σε ιδιώτες...
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ